Уџбеници за 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.годину.

 16.04.2020.

ИЗБОР УЏБЕНИКА 2020-2021

——
Одлука наставничког већа о уџбеницима за 2.  разред, почев од школске године2019/2020 

Списак уџбеника за други разред

Одлука наставничког већа о уџбеницима за 6.  разред, почев од школске 2019/2020 године

Уџбеници за први и пети разред коначна одлука почев од 1.9.2019.

*Родитељи будућих првака не купују уџбенике.
Потребна обавештења – приликом уписа у први разред.

Коначна одлука о изабраним уџбеницима за 1. pазред

-документ 1
-документ 2
-документ 3
Коначна одлука о изабраним уџбеницима за 5. pазред

-документ 1
-документ 2
-документ 3
-документ 4
-документ 5

 


27.8.2017

ОДЛУКА О ДОДАТНИМ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМАПОЧЕВ ОД ШКОЛСКЕ 2018/2019.

———-

Коначна одлука о изабраним уџбеницима
за 1. и 5. pазред у школској 2018/2019. години

Коначна одлука о изабраним уџбеницима за 1. pазред у школској 2018/2019. години

-документ 1
-документ 2
-документ 3
Коначна одлука о изабраним уџбеницима за 5. pазред у школској 2018/2019. години

-документ 1
-документ 2
-документ 3
-документ 4
-документ 5

Уџбеници за 2016/2017. – 2017/2018. – 2018/2019.
(Одлука важи за школску 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. годину)

IMG_0001a

IMG_0002a

IMG_0003a

IMG_0004a

IMG_0005a