Уџбеници за 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. годину.

27.8.2017

ОДЛУКА О ДОДАТНИМ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМАПОЧЕВ ОД ШКОЛСКЕ 2018/2019.

———-

Коначна одлука о изабраним уџбеницима
за 1. и 5. pазред у школској 2018/2019. години

Коначна одлука о изабраним уџбеницима за 1. pазред у школској 2018/2019. години

-документ 1
-документ 2
-документ 3
Коначна одлука о изабраним уџбеницима за 5. pазред у школској 2018/2019. години

-документ 1
-документ 2
-документ 3
-документ 4
-документ 5

Уџбеници за 2016/2017. – 2017/2018. – 2018/2019.
(Одлука важи за школску 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. годину)

IMG_0001a

IMG_0002a

IMG_0003a

IMG_0004a

IMG_0005a