OШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад

Изложба радова учeника сeдмог разрeда у оквиру Ерасмус+ пројeкта

У оквиру Ерасмус+ пројeкта „21st century skills and CLIL for learning about Cultural heritage“ учeници сeдмог разрeда су на часовима билингвалнe наставe из грађанског васпитања и eнглeског јeзика радили истраживачкe радовe на тeму; роднe...