ПОДЕЛА УЏБЕНИКА

Уџбеници који нису преузети у предвиђеном термину, а исплаћени су у целости до 10.06.2019. могу се преузети сваког радног дана од 8:00 до 10:00 у школи.