Пројекat “Функционално знање у служби раста и развоја“

Пројекat “Функционално знање у служби раста и развоја“ је реализован у периоду од 1. октобра 2015. године до 30.новембра 2015. године. Остварени су постављени циљеви пројекта: оспособљавање деце да боље  упознају себе и своје потребе, развију способности, личне вештине и одговорности за сопствено понашање,као и развијање практичних вештина које им омогућавају да одговоре на потребе и захтеве окружења. Пројекат је реализован у три фазе:

Прва фаза пројекта је подразумевала припрему анкете за ученике који је имао за циљ да предиктивно сагледа присутност функционалних знања код  деце у трећем, четвртом и петом разреду. Ученици су на уводном часу упознати са циљем пројекта и добијена је њихова сагласност да желе да учествују у реализацији радионица, затим су попунили анкету. Упитник је спроведен на репрезентативном узорку деце једног одељења из 3. , 4. и 5. разреда. Од укупног броја од 108 испитаника, 52 ученика трећег, четвртог и петог разреда је било из ОШ“Жарко Зрењанин“ Нови Сад , а  53 ученика трећег, четвртог и петог разреда  из ОШ“Ђура Даничић“ из Новог Сада. Након обраде података и анализе анкете приступило се изради радионица по дефинисаним областима. У оквиру сваке области израђене су по две радионице које развијају позитивне ставове, успешну комуникацију, социјалне и вештине позитивног решавања проблемских ситуација. Укупно осам радионица.

Друга фаза пројекта је била спровођење програма. У реализацији радионица учешће су узеле и учитељице одељења 3/6 и 4/5, као и одељење 5/1 из ОШ“Жарко Зрењанин“ и 3/1, 4/1, 5/3 из ОШ“Ђура Даничић“ из Новог Сада. Радионице је реализовала Видосава Маодуш, школски педагог у ОШ“Ђура Даничић“ и Александра Спасић, наставница у ОШ“Жарко Зрењанин“ из Новог Сада.

Радионице су  омогућавале учесницима да боље упознају себе, развију своје потенцијале и науче ефикасан приступ у превазилажењу животних изазова. У радионицама се подстицало развијање самосвести, емоционалне одговорности, вештина решавања проблема и адаптирање на нове ситуације.
На крају сваке радионице ученици су евалуирали радионицу и нагласили шта им се допало/ није допало, шта су научили и како могу применити знања са радионице у свакодневном животу. Завршну фазу пројекта представљало је завршно евалуирање резултата радионица и приређивање приручника за наставнике са радионицама. Завршна евалуација је спроведена кроз посебну активност где су деца записивала своја запажања, која знања и вештине носе са собом и која ће даље примењивати у свом животу.
Атмосфера са радионица је забележена на фотографијама