Тим за спречавање осипања ученика

Тим за спречавање осипања ученика

 

Координатор тима:

Верица Пушић

 

Чланови тима:

Светлана Бојиновић

Исидора Бороцки

Оливера Клашња