Предметна настава

Српски Језик

Љиљанa Петровић

мр Зорица Николић

Снежана Мушицки

Сузана Утјешановић

Татјана Лекић

Валентина Десница

Математика

Александра Милошевић

Снежана Маричић

Марина Петковић

Маја Алексић

Јелена Попов

Адриана Лоренц

Марија Сретеновић

Биологија

Кристина Којић

Милица Петковић

Драгана Бечелић

Физика

Иванa Ракита

Александар Утјешановић

Ивана Петровић

Хемија

Данијела Салатић

Мирјана Новаковић

Географија

Војислав Живков

Татјана Мудрински

Тања Гагић

Историја

Вера Вигњевић

Ирена Попов

Снежана Костић

Енглески Језик

Вера Козоморић

Ивана Делић

Исидора Дрљача

Јелена Зорић

Нада Пуртић

Бранка Прекић

Немачки Језик

Бранка Савановић

Весна Марковић

Виолета Комазец

Музичка култура

Верица Пушић

Мирјана Филиповић

Ликовна Култура

Биљана Ковач

Горанка Гајин

Физичко васпитање

Весна Ђуровић

Марија Виславски

Маријана Вигњевић

Александар Ковач

Техничко и информатичко Образовање

Бранко Ранић

Иван Перић

Игор Петковић

Вера Јелић

Снежана Драгићевић

Информатика и рачунарство

Јованa Кодрић

Јелена Тодоровић

Мирјана Тунгуз

Грађанско васпитање

Александра Спасић

Душица Пишталовић

Виолета Комазец

Верска настава – православни катихизис

Александра Спасић

Георгије Јевросимов

Матерњи језик са елементима националне културе

Мађарски Језик

Розалија Шимуновић