Стручни сарадници

Педагог

Жана Манић

Ивана Лазић

Психолог

 Мр Маја Петаков Вуцеља

Библиотекр

Мр Слађана Војновић