Јавне набавке

*

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2024 ГОДИНУ

ЈАВНА НАБАВКА 4-2022 – НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

ЈАВНА НАБАВКА 3-2022 – ОСИГУРАЊЕ

ЈАВНА НАБАВКА 2-2022 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

ЈАВНА НАБАВКА 1-2022 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

2021.  Г О Д И Н А
2020.  Г О Д И Н А

06.07.2020.
downloadПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

19.06.2020.
ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ ЈН 5/2020 – ОСИГУРАЊЕ
downloadПАРТИЈА 1
download
ПАРТИЈА 2
downloadПАРТИЈА 3

03.06.2020.
ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ЈН 4/2020
downloadПАРТИЈА 1
download
ПАРТИЈА 2
downloadПАРТИЈА 3
downloadПАРТИЈА 4
downloadПАРТИЈА 5
downloadПАРТИЈА 6
downloadПАРТИЈА 7
downloadПАРТИЈА 8

12.05.2020.
downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 2/2020

11.05.2020.

downloadОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЈНОП 1-ЗН/2020

07.05.2020.
ЈН4/2020
ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН4/2020
download
ПАРТИЈА 1
download
ПАРТИЈА 2
download
ПАРТИЈА 3
download
ПАРТИЈА 4
download
ПАРТИЈА 5
download
ПАРТИЈА 6
download
ПАРТИЈА 7
download
ПАРТИЈА 8

22.04.2020.
ЈН1/2020
downloadОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ЈН 1/2020

07.04.2020
ЈН5/2020
downloadОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ЈН 5/2020

06.04.2020.
ЈНОП1-ЗН/2020
download
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ ЈНОП1-ЗН/2020

06.04.2020.
ЈН 2/2020
downloadОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ЈН 2/2020

20.03.2020.
ЈН 5/2020

download1. ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

download2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

17.03.2020.
ЈН 2/2020

download1. ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

download2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

16.03.2020.
ЈН 4/2020

download1. ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

download2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

12.03.2020.
ЈН 1/2020

downloadОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ЈН 1/2020 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

10.03.2020.
ЈН 6/2019

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈЕ 1 И 4

06.03.2020.
ЈН 6/2019

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈЕ 3 И 5

03.03.2020.
download
ПИТЊА И ОДГОВОРИ- ЈН1/2020

27.02.2020.

download1. ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – ЈН1/2020

download2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -ЈН1/2020

04.02.2020.

download

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА JН 6/ 2019

30.01.2020.

download

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

2019.  Г О Д И Н А

24.12.2019.

download

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЈН 6- 2019

download

ЈН 6- 2019  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 4

20.12.2019.

download

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЈН 6- 2019

download

ЈН 6- 2019  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 3

13.12.2019.

download

ЈН 6- 2019  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 2

download

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЈН 6- 2019

download

ЈН 6- 2019  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – 1

11.12.2019.

download

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК JН- 6/2019. ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА У ШК. 2019/2020.год.

download

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У ШК. 2019/2020.ГОД. У ШК. 2019/2020.ГОД.

————————-

download

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

6.12.2019.

download

2 ИЗМЕНА ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

6.06.2019.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

17.05.2019.

downloadОДЛУКА  О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 2/2019 СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

16.05.2019.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СА КАНЦЕЛАРИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ ЈНМВ  3/2019

13.05.2019.

НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

 

10.05.2019.

НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

23.04.2019.

МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ ЈНМВ 2/2019

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

23.04.2019.

downloadОДЛУКА о додели уговора ЈН 3/2019. – материјал за образовање са канцеларијским материјалом

23.04.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 4/2019

 1. 1. Партија
 2. 2. Партија
 3. 3. Партија

18.04.2019.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 4/2019 НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХ

 1. Хлеб и пекарски производи
 2. Кондиторски производи
 3. Колонијална роба
 4. Потрошни материјал

16.04.2019.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 4/2019 НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

 1. Месо и месне прерађевине и риба
 2. Млеко и млечни производи
 3. Свеже воће и поврће
 4. Смрзнуто и конзервирано

 5.04.2019.

  download1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ –  JН- 2/2019
– МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СА КАНЦЕЛАРИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ

download   2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА JН –  JН- 2/2019
– МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СА КАНЦЕЛАРИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ

29.03.2019.

download

ЈН 4/2019 НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ – ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

download

ЈН 4/2019 НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

29.03.2019.

download

ОДЛУКА О УГОВОРА ЈН 5/2018 – ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

14.03.2019.

download

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЈН 5/2018 ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

download

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА –  ЈН 5/2018 ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

8.03.2019.

download

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ –  JН- 4/2019 – НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

download

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА JН –  JН- 4/2019 – НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

7.03.2019.

download

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 1/2019

2 0 1 8.  Г О Д И Н А

14.05.2018.

ОБАВЕШЕЊА о закљученим уговорима JН – 4/2018

-партија 1
-партија 2
-партија 3
-партија 4
-партија 5
-партија 6

8.05.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН4/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 7 ЈН 4/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 8 ЈН 4/2018

 

20.04.2018.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 4/2018 НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

 1. Месо и месне прерађевине
 2. Хлеб и пекарски производи
 3. Млеко и млечни производи
 4. Свеже воће и поврће
 5. Смрзнуто и конзервирано
 6. Кондиторски производи
 7. Колонијална роба
 8. Потрошни материјал

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 5/2018 ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

1. ОБАВЕШТЕЊЕ 1. ПАРТИЈА

2. ОБАВЕШТЕЊЕ 2. ПАРТИЈА

5.04.2018.

download

ОДЛУКА О УГОВОРА ЈН 5/2018 – ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

 

30.03.2018.

download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ХИГИЈЕНА 2/2017

 

27.03.2018.

download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – 3/2017 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СА КАНЦЕЛАРИСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ

21.03.2018.

download

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЈН 2/2017 МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

20.03.2018.

download ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ ЈН 5/2018

download ПРВА ИЗМЕНА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ ЈН 5/2018

15.03.2018.

download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ЈН 1/2016 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

15.03.2018.

download

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЈН 5/2018 ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

download

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА –  ЈН 5/2018 ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

 

08.03.2018.

download

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЈН 3/2017 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СА КАНЦЕЛАРИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ

08.03.2018.

– ЈАВНА НАБАВКА  JН- 4/2018.

download

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ –  JН- 4/2018 – НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

download

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА JН –  JН- 4/2018 – НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

 

05.03.2018.

download

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН-1/2017 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 

02.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА  JН- 2/2018.

download

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  JН- 2/2018. – МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

download

 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА JН- 2/2018.

21.02.2018.

ЈАВНА НАБАВКА  JН- 3/2018.

download  1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ –  JН- 3/2018
– МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СА КАНЦЕЛАРИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ

download   2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА JН –  JН- 3/2018
– МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СА КАНЦЕЛАРИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ

21.02.2018.

– ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 1/2018

download

1. ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – БРОЈ: 1/2018

download

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКУ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: БРОЈ: 1/2018

 

21.02.2018.

download

 ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

2 0 1 7.  Г О Д И Н А

downloadПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

3.08.2017.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 7/2017

12.07.2017.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 6/2017 – ПАРТИЈА 1

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 6/2017 – ПАРТИЈА 2

29.06.2017.

downloadОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 7/2017

21.06.2017.

downloadОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 6/20107 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА (УРЕДЈЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИСТА) И РАДОВИ НА ОЛУЦИМА, ЗАМЕНИ ХИДРАНАТА И РАДОВИ НА УЛАЗНОМ ПОДЕСТУ

9.06.2017.

downloadЈНМВ 7/2017 – ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАДОГРАДЊУ ДЕЛА ОБЈЕКТА И ОБНОВУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА

downloadЈНМВ 7/2017 – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН 6/2017 – Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (радови у школском дворишту) и радови на олуцима , замени хидраната и радови на улазном подесту, обликовано по партијама

1.06.2017.

downloadпозив за подношење понуда ЈН 6/2017

downloadконкурсна документација ЈН 6/2017

 

29.05.2017.

downloadДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

12.05.2017.

downloadПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

19.04.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ЈН 4/2017

downloadПАРТИЈА 1

downloadПАРТИЈА 2

downloadПАРТИЈА 3

downloadПАРТИЈА 4

downloadПАРТИЈА 5

downloadПАРТИЈА 6

downloadПАРТИЈА 7

downloadПАРТИЈА 8

06.04.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ЈН 5/2017

downloadПАРТИЈА 1

downloadПАРТИЈА 2

06.04.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 4/2017

downloadПАРТИЈА 1

downloadПАРТИЈА 2

downloadПАРТИЈА 3

03.04.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 4/2017

downloadПАРТИЈА 4

downloadПАРТИЈА 5

downloadПАРТИЈА 6

downloadПАРТИЈА 7

downloadПАРТИЈА 8

24.03.2017.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ЈН 1/2016 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

22.03.2017.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ХИГИЈЕНА 2/2017

17.03.2017.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – 3/2017 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СА КАНЦЕЛАРИСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ

download2-ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – ЈН 4/2017 НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

16.03.2017.

downloadОДЛУКА О УГОВОРА ЈН 5/2017 – ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

6.03.2017.

downloadОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЈН 2/2017 МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

2.03.2017.

downloadОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЈН 3/2017 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СА КАНЦЕЛАРИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ

– ЈАВНА НАБАВКА  JН- 5/2017.

downloadПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЈН 5/2017 ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

downloadКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА –  ЈН 5/2017 ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

24.02.2017.
download
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН-1/2017 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

downloadПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 4/2017.

downloadОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 4/2017 – НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ , ПАРТИЈА 3.

20.02.2017.

– ЈАВНА НАБАВКА  JН- 4/2017.

download1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ –  JН- 4/2017
– НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

download2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА JН –  JН- 4/2017
– НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

17.02.2017.

downloadОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 2/2016 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

downloadИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР. 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ ЈАВНА НАБАВКА 2/2017

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – 2/2017 MAТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

10.02.2017.

– ЈАВНА НАБАВКА  JН- 3/2017.

download
download

1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ –  JН- 3/2017
– МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СА КАНЦЕЛАРИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ

2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА JН –  JН- 3/2017
– МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СА КАНЦЕЛАРИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ

09.02.2017.

– ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 1/2017

download1. ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – БРОЈ: 1/2017

download2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКУ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: БРОЈ: 1/2017

– ЈАВНА НАБАВКА  JН- 2/2017.

download1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  JН- 2/2017. – МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

download2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА JН- 2/2017.

 

2 0 1 6.  Г О Д И Н А

20.12.2016.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности – ЈН 7/2016

5.12.2016.

downloadОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 7/2016-РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТЕХНИЧКИХ БАРИЈЕРА ЗА УЛАЗАК У ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ УЗ ЕЛЕКТРОНСКУ ИНДЕТИФИКАЦИЈУ

21.11.2016.

downloadПозив за подношење понyда ЈН 7/2016-РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТЕХНИЧКИХ БАРИЈЕРА ЗА УЛАЗАК У ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ УЗ ЕЛЕКТРОНСКУ ИНДЕТИФИКАЦИЈУ

downloadКонкурсна документација ЈН 7/ 2016 РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТЕХНИЧКИХ БАРИЈЕРА ЗА УЛАЗАК У ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ УЗ ЕЛЕКТРОНСКУ ИДЕНТИФИКАЦИЈУ

16.11.2016.

За увећан приказ кликните на слику

19.04.2016.

download1.ОБАВЕШЕТЕЊЕ ПО ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

download2.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ 6/2016

28.04.2016.

ОДЛУКА о додели уговора 6/2016 партија
download1-МЕСО,МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ И РИБА
download2-ХЛЕБ И ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ
download3-МЛЕКО И МЕЛЧНИ ПРОИЗВОДИ
download4-СМРЗНУТО И КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

10.05.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 6/2016 У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА , ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРИЈАМА

download1.НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ 6/2016 ПАРТИЈА БР 2.ХЛЕБ И ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ
download2.НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ 6/2016 ПАРТИЈА БР 3.МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
download3.НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ 6/2016 ПАРТИЈА БР 4. ЗАМРЗНУТО И КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

13.05.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 6/2016 У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА , ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРИЈАМА

download1.НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ 6/2016 ПАРТИЈА БР 1. МЕСО,МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ И РИБА

25.03.2016. – ЈАВНА НАБАВКА 5/2016

download1.ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ ОБЛИКОВАНOГ  ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 7

download2.ЈАВНА НАБАВКА –ДОБАРА НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ – ЈНМВ 5/2016 – КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

14.04.2016.

downloadПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 5/2016 НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

21.04.2016.

download1. ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

download2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

22.04.2016.

download1. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

13.05.2016.

ОДЛУКА о додели уговора 5/2016 партија
download1.одлука о додели уговора ЈН 5/2016 партија 1-МЕСО,МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ И РИБА
download2.одлука о додели уговора ЈН 5/2016 партија 3-МЛЕКО И МЕЛЧНИ ПРОИЗВОДИ
download3.одлука о додели уговора ЈН 5/2016 партија 5-СМРЗНУТО И КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

18.05.2016.

download1.одлука о додели уговора ЈН 5/2016 партија 2-ХЛЕБ И ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

19.05.2016.

download1.одлука о додели уговора ЈН 5/2016 партија 4-СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ И КОШТУЊАВИ ПЛОДОВИ

download2.одлука о додели уговора ЈН 5/2016 партија 6-КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ

download3.одлука о додели уговора ЈН 5/2016 партија 7-КОЛОНИЈАЛНА РОБА

26.05.2016.

download1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 5/2016 партија 1

download2.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 5/2016 партија 3

download3.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 5/2016 партија 5

31.05.2016.

download1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 5/2016 партија 4

download2.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 5/2016 партија 7

10.06.2016.

download1.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 5/2016 партија 2

download2.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 5/2016 партија 6

11.03.2016. – ЈАВНА НАБАВКА  ЈНМВ 4/2016

download1. ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

download2. ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ – ЈНМВ 4/2016 – КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

16.03.2016. – Допуна за  ЈАВНУ НАБАВКУ  JН- 4/2016.

downloadИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР. 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ ЈАВНА НАБАВКА 4/2016

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – 4/2016 ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

4.04.2016.– ОДЛУКА  –  JН- 4/2016.

download1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

15.04.2016.– ОБАВЕШТЕЊЕ  –  JН- 4/2016.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 4/2016 ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА,ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ


2.03.2016.

– ЈАВНА НАБАВКА  JН- 1/2016.

download
download

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ –  JН- 1/2016
– МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СА КАНЦЕЛАРИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА JН- 1/2016

17.03.2016. – ОДЛУКА  –  JН- 1/2016.

download1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

5.04.2016.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности – материјал за образовање са канцеларијским материјалом ЈН 1/2016

– ЈАВНА НАБАВКА  JН- 2/2016.

download 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  JН- 2/2016.МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

download2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА JН- 2/2016.

10.03.2016. – Допуна за  ЈАВНУ НАБАВКУ  JН- 2/2016.

download1. ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 2/2016 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

download2. ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ JН- 2/2016.

download3. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА JН- 2/2016.

11.03.2016. – Допуна за  ЈАВНУ НАБАВКУ  JН- 2/2016.

download1. ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 2/2016 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

download2. ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ JН- 2/2016.

download3. ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА JН- 2/2016.

15.03.2016. – Допуна за  ЈАВНУ НАБАВКУ  JН- 2/2016.

download1. ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 2/2016 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

30.03.2016. – ОДЛУКА  –  JН- 2/2016.

download1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

13.04.2016.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности – материјал за образовање са канцеларијским материјалом ЈН 2/2015

– ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 3/2016

download1. ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – БРОЈ: 3/2016

download2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКУ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: БРОЈ: 3/2016

17.03.2016. – ОДЛУКА  –  JН- 3/2016.

download1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

5.04.2016.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ o закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности – набавка електричне енергије ЈН 3/2016

 2 0 1 5.  Г О Д И Н А

14.08.2015.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности – ЈН 5/2015

17.07.2015.

downloadПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА  – ЈН 5/2015

download

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКУ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 5/2015

26.05.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 4/2015 НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

downloadПАРТИЈА БР 2.   ХЛЕБ И ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

22.05.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 4/2015 НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

downloadПАРТИЈА 6 – КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ

14.05.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 4/15 НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

downloadПАРТИЈА 1 – МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ И РИБА

downloadПАРТИЈА 3 – МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

downloadПАРТИЈА 4 – СВЕЖЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ И КОШТУЊАВИ ПЛОДОВИ

downloadПАРТИЈА 5 – СМРЗНУТО И КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

downloadПАРТИЈА 7 – КОЛОНИЈАЛНА РОБА

18.03.2015.

downloadОбавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности – осигурање партија 1 – осигурање ученика и запослених

downloadОбавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности – осигурање партија 2 – осигурање имовине

13.03.2015.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СА КАНЦЕЛАРИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ 1-2015

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ХИГИЈЕНА 2/2015

10.03.2015.

downloadПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАУ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ,НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ ОБЛИКОВАНOГ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 7

downloadЈАВНА НАБАВКА–ДОБАРА НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊ ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА БР. 4/2015

11.02.2015.

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2015

downloadПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ – 1.1.2015. – 31.12.2015.

downloadЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ  И ИМОВИНЕ – 1.1.2015 – 31.12.-2015. – ЈН 3 / 2015 – КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

04.02.2015.

– ЈАВНА НАБАВКА 1/2015

download
download

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  1/2015
– МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СА КАНЦЕЛАРИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ

2.   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  1/2015

– ЈАВНА НАБАВКА  2/2015

download 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  2/2015МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

download2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  2/2015

2 0 1 4.  Г О Д И Н А

27.10.2014.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ САНАЦИЈА РАВНОГ КРОВА – ЈНМВ 7/2014

29.09.2014.

ЈНМВ 7/2014

download1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   ЈНМВ 7/2014САНАЦИЈА РАВНОГ КРОВА 

download2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  7/2014. – САНАЦИЈА РАВНОГ КРОВА 

4.03.2014.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРTИЈАМА НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ 4/2014 ПАРТИЈА БР 2.   ХЛЕБ И ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

 28.03.2014.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуга осигурања ученика, запослених и имовине од 1.1.2014. – 31.12.2014. обликовано по партијама – Партија 1. – осигурање ученика и запослених

downloadОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуга осигурања ученика, запослених и имовине од 1.1.2014. – 31.12.2014. обликовано по партијама – Партија 2. – осигурање имовине

27.03.2014.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРИЈАМА – НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ 4/2014 – ПАРТИЈА БР. 1.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРИЈАМА НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ 4/2014 – ПАРТИЈА БР. 4. 

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРИЈАМА НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ 4/2014 – ПАРТИЈА БР 5. 

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРИЈАМА НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ 4/2014 – ПАРТИЈА БР 6.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРИЈАМА НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ 4/2014 – ПАРТИЈА БР 7.

26.03.2014.

downloadПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА  – ЈН 6/2014

download

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКУ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 6/2014

14.03.2014.

downloadОбавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности материјал за образовање са канцеларијским материјалом ЈН 1/2014

downloadОбавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности материјал за хигијену  ЈН 2/2014

28.02.2014.

downloadДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА-НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРТИЈАМА ЈН бр.  4/2014

21.02.2014.

– ЈАВНА НАБАВКА  4/2014

downloadПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА-НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 4/2014

downloadИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА-НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 4/2014

– ЈАВНА НАБАВКА 5/2014

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

18.02.2014.

ДОПУНА – ЈН 3 / 2014

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ  И ИМОВИНЕ – 1.1.2014. – 31.12.2014. ЈН 3 / 2014

downloadПОЈАШЊЕЊЕ  И 1. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ   ЈН  3/ 2014.

12.02.2014.

– ЈАВНА НАБАВКА 5/2014

download1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   5/2014 – СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

download2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  5/2014.

10.02.2014.

– ЈАВНА НАБАВКА  4/2014

download1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   4/2014 – НАМИРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

download2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА    4/2014.

05.02.2014.

– ЈАВНА НАБАВКА 2/2014

download
download

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  1/2014
– МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СА КАНЦЕЛАРИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ

2.   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  1/2014

– ЈАВНА НАБАВКА  2/2014

download 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  2/2014МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

download2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  2/2014

– ЈАВНА НАБАВКА 3/2014

download

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   3/2014 – ОСИГУРАЊЕ

download

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА    3/2014.

18.02.2014.
ДОПУНА – ЈН 3 / 2014

downloadОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ  И ИМОВИНЕ – 1.1.2014. – 31.12.2014. ЈН 3 / 2014

downloadПОЈАШЊЕЊЕ  И 1. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ   ЈН  3/ 2014.

 

2 0 1 3.  Г О Д И Н А

27.09.2013.
– ЈАВНА НАБАВКА бр. 11  /2013

download

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Услуга осигурања ученика и запослених за период 01.09.2013. – 31.12.2013. годину, ЈН бр.  11/2013

 18.09.2013.
– ЈН бр. .10/2013

download

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА ЈН бр. .10/2013