Сарадња

Школе, организације са којима сарађујемо

Наша школа има дугу традицију сарадње са школама у региону. Такав вид сарадње настављамо на реализацији заједничких пројеката. Од 2001. године сарађујемо са „13.основном школом“ у Темишвару и остварили смо до сада 12 сусрета. Ово је пројекат у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање .

Успешно смо реализовали пројекат Министарства просвете Еколошка школа . Овај пројекат смо проширили на сарадњу са школама Алђе, Сегедин и „13.основном школом“у Темишвару , а реализује се кроз рад на теренима у све три државе.

Завршили смо двогодишњи пројекат Интерактивне отворене школе у организацији Пакта за стабилност Европе, Култур Контакт Аустрија, Фројденберг фондација. Из овог пројекта смо изашли са чврстим и добро уређеним сарадничким односима са још 12 школа у региону . То су: из Осјека школе Младост, Ретфала, Јагода Трухељка и Тења, из Тузле Симин Хан, Славиновићи, Пазар, Мејдан и Солина и Новог Сада Петефи Шандор, Душан Радовић и Јован Јовановић Змај . Рад се наставља путем новоформираног међународног удружења интерактивних отворених школа у склопу пројекта Риос 2. Ово подразумева даљу изградњу сарадње у регионима Тузла, Осијек и Нови Сад. Овај пројекат такође подразумева одласке и гостовања у тим срединама, стратешко планирање и реализацију. У току је и сарадња и дружење на плану спорта са школом Симин хан из Тузле и школом Тења, Осијек. Такође је у току развој сараднње са Основном школом ,, Десанка Максимовић“ћ“ Челопек код Зворника. Наш пројекат Школски парламент подржала је и финансирала аустријска фондација Хилфсверк. Ова сарадња се проширила на три новосадске школе ( Душан Радовић, Соња Маринковић и Милан Петровић) као и две школе у Аустрији.

Наши ученици који уче немачки језик дописују се са децом из Аустрије.