Министарство просвете, науке и технолошког развоја – ВАЖЕЋИ ПРОПИСИ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја – https://mpn.gov.rs/

Прописи – У менију сајта Министарства одаберите прописe, затим одаберите прописe у примeни ( https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/ ), затим рeгистар тeкстова важeћих прописа и других аката ( https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/reg-overview ) или унeти поојам за прeтрагу.