Школски календар

Правилник о школском календару и школски календар за основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 2022/2023. годину
Извор: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=11736

Правилник измене каледнадра основне школе – 2021-2022Преузми

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/_obrazovanje/skolski_kalendar/2021_2022/kalendar_osnovne_2021_2022.pdf

Правилник о школском калeндару за основнe школe у АПВ за 2020/2021. годину
можете погледати на сајту Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=10615

Oбавештење о измени школског календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама на територији АП Војводине за школску 2019/2020 годину.download

Школски календар за 2019/2020.

Школски календар за 2019/2020. школску годину можете преузети на сајту Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједницеdownload

Школски календар за 2018/2019.

Школски календар за 2018/2019. школску годину можете преузети на сајту Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједницеdownload

Школски календар за 2017/2018.

Школски календар за 2017/2018. школску годину можете преузети на сајту Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједницеdownload

Школски календар за 2016/2017.

Школски календар за 2016/2017. школску годину можете преузети на сајту Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједницеdownload

Школски календар за 2015/2016.

Школски календар за 2015/2016. школску годину можете преузети на сајту Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједницеdownload

Школски календар за 2014/2015.

Школски календар за 2014/2015. школску годину можете преузети на сајту Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједницеdownload

Школски календар за 2013/2014.

downloadПреузмите календар за школску 2013/2014. годину