Савет родитеља

27.6.2024. – ПОЛИСА ОСИГУРАЊА ОД 01.04.2024. ДО 31.03.2024

ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА У ШК 2023/2024.

25.9.2023.

1.11.2023.

6.11.2023.

12.12.2023.

7.3.2024.

ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

———-

16.10.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСИВАЊУ УГОВОРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

18.10.2017.
ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА која је одржана 12.10.2017. године
-Страна1
-Страна2
-Страна3

———-

3.07.2017.

downloadЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА која је одржана 10.06.2017. године

downloadЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА која је одржана 14.03.2017. године

———–

2016

downloadЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА години која је одрж0на 12.10.2016.године