Стручне службе

strsluzba

Секретар школе

 Мирослава Урошевић

 

Руководилац рачуноводства

 Бранка Миоч

 

Референт за финансијско-рачуноводствене послове

Виолета Прлина

 

Референт за правне, кадровске и административне послове

Вера Чавић