Стручне службе

strsluzba

Секретар школе

 Мирослава Урошевић

 

Руководилац рачуноводства

 Бранка Миоч

 

Референт за финансијско-рачуноводствене послове

 Нада Андрић

 

Референт за правне, кадровске и административне послове

Виолета Прлина

Марина Андрић