Стручне службе

strsluzba

Секретар школе: МИРОСЛАВА УРОШЕВИЋ

Руководилац рачуноводства: БРАНКА МИОЧ

Административно финансијски службеник: НАДА АНДРИЋ

Административно финансијски службеник: ЈЕЛЕНА ДЕМЕР, ВИОЛЕТА ПРЛИНА