ОБАВЕШТЕЊЕ

Драги ученици,

На територији АП Војводине се прекида образовно-васпитни рад у школама, због безбедности и здравља свих, а услед регистровања интензитета вируса грипа изнад епидемијског прага.

Настава се неће одвијати од 12. фебруара до 21. фебруара 2020. године.

Првог наставног дана 24. фебруара, парна смена ће имати наставу пре подне, а непарна смена поподне.

Ученици који су заинтересовани за заказана такмичења, могу добити информације од својих одељењских старешина и предметних наставника.

 

 

 

                                                                                                                         директор школе

                                                                                                                        Жарко Мушицки