ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊE ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

ОРГАНИЗАТОРИМА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

 

Поштоване колегинице и колеге

Шаљемо вам текст задатака из физике за општинско такмичење ученика основних школа. Такмичење се одржава у СУБОТУ, 23. 02. 2018. године, са почетком у 10 часова. Израда задатака траје 120 минута, рачунато од тренутка када су задаци подељени ученицима. Молимо вас да стриктно поштујете сатницу такмичења.

Молимо вас да лице, које је одговорно за регуларност и реализацију такмичења, уз све мере предострожности, умножи задатке у потребном броју. Аутори задатака су одредили са колико поена треба вредновати сваки корак у решавању задатка. Молимо комисију која прегледа ученичке радове да се придржава тих критеријума, као и  Правилника о такмичењу.

Извештај са резултатима такмичења у електронској форми доставити одмах по завршетку такмичења:

  • Државној комисији на мејл mico@ff.bg.ac.rs .
  • Окружној комисији коју формирају наставници по окрузима уз помоћ подружница ДФС и одељења Министрства.

Извештај у писаној форми, заједно са радовима, доставити САМО:

  • Окружној комисији.

Резултати се достављају искључиво на формулару који можете скинути са сајта. ФОРМУЛАР НЕ МЕЊАТИ! НЕ ДОДАВАТИ И ОДУЗИМАТИ КОЛОНЕ, НЕ БОЈИТИ и сл.

http://www.dfs.rs/takmicenja. Молимо вас да формулар попуните са свим подацима.

Молимо окружне комисије да на окружна такмичења позову што је могуће већи број ученика. Подсећамо да границе за позив на окружна такмичења одређују окружне комисије, зависно од успеха на општинским такмичењима и могућности организатора окружног такмичења.  Ове границе се могу разликовати по окрузима.

При томе би, по правилу, свака општина из одговарајућег округа требала да буде заступљена са макар једним учеником по разреду. Ако ни један ученик нема довољан број поена, позива се најбољи, ако комисија процени да на окружном такмичењу може да покаже задовољавајући резултат.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ!!

  • За све ученике који желе да учествују на такмичењима пре почетка општинског такмичења родитељи морају потписати изјаву у прихватању јавног објављивања података неопходних за регуларно одржавање такмичења. Изјава се чува у школској документацији школе коју ученик похађа. Формулар Изјаве можете учитати на сајту ДФС

http://www.dfs.rs/takmicenja

  • Окружна такмичења организују подружнице ДФС и одељења Министaрства уз помоћ свих наставника округа. Државна комисија најчешће није обавештена где се она одвијају.

Такмичарима желимо успешан пласман, а комисији и организаторима такмичења пријатан радни дан!

 

                                                                                                            Председник комисије за такмичења

                                                                                                                          Проф. др Мићо Митровић

e-mail: mico@ff.bg.ac.rs

download

Оригинални докмент