Предметна настава

-Предметна настава

Mатематика – Додатна настава из математике – Александра Милошевић – V, Јелена Киш – VI, Марина Петковић – VIII, Снежана Маричић – VII

Физичко васпитање – Пливање – Маријана Вигњевић

Физичко васпитање – Кошарка – Маријана Вигњевић

Физичко васпитање – Одбојка – Марија Виславски, Весна Ђуровић

Физичко васпитање – Атлетика – Марија Виславски

Физичко васпитање – Гимнастика- Марија Виславски

Физичко васпитање – Плес -Весна Ђуровић

Хемија – Додатна настава из хемије – Данијела Салатић

Хемија – Хемија – Данијела Салатић

Енглески језик – Додатна настава из Енглеског језика – Нада Пуртић – VIII

Српски језик – Лингвистичка секција – Зорица Николић

Српски језик – Додатна настава из српског језика – Драгослава Жутић – VI , VIII

Српски језик – Књижевност – Сузана Утјешановић – V,VI,VII

Српски језик – Рецитаторска секција – Сузана Утјешановић

Српски језик – Литерарна секција – Татјана Лекић

Српски језик – Драмска секција – Сузана Утјешановић

Српски језик – Библиотекарска секција – Слађана Војновић

Информатика и рачунарство -Додатна настава из Информатике и рачунарства – Весна Цветановић–V, Јелена Ђурђев –VI

Техничко и информатичко образовање – Архитектура и грађевинарство – Петар Бебић

Техничко и информатичко образовање – Авио и ракетно моделарство – Бранко Ранић

Техничко и информатичко образовање – Бродомоделарство – Владимир Мартић

Техничко и информатичко образовање – Аутомоделарство – Владимир Мартић

Техничко и информатичко образовање – Саобраћајна секција – Игор Петковић

Техничко и информатичко образовање – Информатика у служби технике – Милан Јашћур

Музичко васпитање – Хор и оркестар – Мирјана Филиповић

Историја – Историја и додатна настава из историје – Вера Вигњевић –  VI, VIII, Роберт Дамјановић – VII, Иван Нинковић – V