Тим за симулацију и спровођење завршног испита

Тим за спровођење симулација завршног испита и завршног испита

 

Координатор тима:

Мирослава Урошевић

 

Чланови тима:

Жарко Мушицки – директор

Весна Цветановић– помоћник директора

Маја Клицов – школски педагог

Марија Васић

Биљана Максић Говедар

Милан Јашћур

Јован Сандић

Одељењске старешине осмих разреда