УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2017/2018.

Након пријема извештаја – листе жеља у штампаној форми, одељенске старешине имају обавезу да поделе ученицима сваком свој део извештаја и да исконтролишу да ли се то слаже са листом жеља коју су предали. Рок је понедељак до 12 часова, након чега се прријављују евентуалне исправке.