УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

Добродошли,

желећи да вам олакшамо упис будућег ђака првака у нашу школу потрудићемо се да вам пружимо што више информација у вези уписа у први разред.

На овој страни можете сазнати
-која документација је потребна за упис будућег ђака у први разред,
-које изборне предмете ученик може похађати у првом циклусу основног образовања
-преузети потрeбне обрасце

 

 1.У први разред уписују се сва деца која 1.IX 2015. навршавају најмање 6,5 година, а највише 7,5 година. ( Деца рођена од 1.III 2008. до 01 . III 2009. )

Обавезна је пријава уписа и поступак испитивања детета за полазак у школу.

 2.Могу да се упишу и деца која до 1. IX 2015. навршавају 6 до 6,5 година. Спроводи се поступак провере спремности за полазак у школу

3. Могу да се упишу и деца старија од 7,5 година која због болести или других оправданих разлога нису могла раније да се упишу у школу

 УПИСУ ЧЕНИКА ПОЧИЊЕ 1.IV2015..

УОПРАВДАНИМ СЛУЧАЈЕВИМА УПИС СЕМОЖЕ ИЗВРШИТИДО 31.VIII2015.

ДЕТЕ УПИСУЈЕ РОДИТЕЉ СА СЛЕДЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ:
-Извод из матичне књиге рођених (фотокопија)

-Потврда Дома здравља о здравственом прегледу детета и потврда о вакцинацији и Фотокопија личне карте једног родитеља
-Уверење о завршеном припремном предшколском програму (предаје се накнадно, по добијању у предшколској установи)
Упис се може обавити у секретаријату школе, на првом спрату, у следећим терминима:
понедељком, средом и петком од 8,00-15,00 часова – уторком и четвртком од 8,00-17,00 часова.

download Пријава за упис ученика у први разред школске 2015/2016. године

download Анкета за изборне предмете у првом разреду

download Више информација о изборним предметима у првом разреду