ЗАВРШНИ ИСПИТ 2020.

30.06.2020.

ЛИСТА – ЗВАНИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ У ЦЕНТРАЛНОЈ БАЗИ ДАНА 29.06.2020.

15.06.2020.

Јединствени списак ученика који полажу завршни испит на крају основног образовања и васпитања

29.05.2020.

Јединствени списак ученика који полажу пробни завршни испит на крају основног образовања и васпитања