ЗДРАВСТЕВЕНЕ ПРЕПОРУКЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ ПОВОДОМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ КОРОНА ВИРУСОМ

25.03.2020.

Препоруке Института за јавно здравље Војводине- корисне активности за рад са децом

15.03.2020.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ОСНОВНА ШКОЛА 
СРЕДЊА ШКОЛА
– директору
Поштована/-и,
У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године.
У току сутрашњег дана школе ће добити потребне информације и упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак). Од директора школа и наставника очекује се да у току сутрашњег дана изврше потребне припреме и информисање ученика и њихових родитеља/законских старатеља о организованој настави на даљину. Потребно је планирати обавештавање ученика и координацију наставе на даљину тако да што мањи број запослених долази у установу, а да своје радне обавезе у највећој мери обављају од куће. Током боравка у установи сви запослени су у обавези да се придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и наредби надлежних служби.
У данима који су пред нама Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће пружити потребну помоћ школама, ученицима и њиховим родитељима да наставу на даљину организују, спроводе и прате на делотворан и ефикасан начин.
Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима можемо допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже њене последице. У том смислу, позивамо Вас на посвећено деловање и одговорно поступање!

С поштовањем,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

15.03.2020. године

13.03.2020.

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ ЗА ШКОЛЕ ПОВОДОМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ КОРОНА ВИРУСОМ КОЈЕ СЕ МОГУ КОРИСТИТИ ЗА АДЕКВАТНО ИНФОРМИСАЊЕ УЧЕНИКА

ОСНОВНЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРЕНОСА ИНФЕКЦИЈЕ НОВИМ КОРОНАВИРУСОМ

12.03.2020.

ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА
Хигијена и екологија (ppt)

10.03.2020.

ЗДРАВСТЕВЕНЕ ПРЕПОРУКЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА