САТНИЦА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ 10.4.2016.

време дешавање место
до  9,30 h Окупљање ученика и њихових наставника Улазни хол школе
9,30 h Директор школе отвара такмичење Улазни хол
9,30 – 10,00 Ученици се размештају у учионице Учионице на првом спрату школе
10,00 – 12,30 Ученици раде задатке Учионице на првом спрату
10,00 – 12,30          Наставници имају слободне активности Зборница школе
12,30 – 12,45 Ученици напуштају учионице и школу  
 

12,30 – 16,00

 

Комисија прегледа задатке

Учионице географије, немач-ког и историје на првом спрату школе
16,00 – 16,30 Жалбе Учионица немачког на првом спрату школе
око 16,00 h Крај такмичења и коначни резултати На улазним вратима школе и блогу школе: www.zarkozrenjanin.wordpress.com