2020/2021. ШКОЛСКА ГОДИНА – ОБАВЕШТЕЊА И УПУТСТВА

14.01.2021.

13.01.2021.

Oрганизовање наставе у другом полугодишту

Допис МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА о организовању наставе у другом полугодишту

Детаљи који се односе на организацију наставе у нашој школи биће ускоро објављени.

29.11.2020.

Организација и реализација наставе
до краја првог полугодишта школске 2020/2021. године

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

******
Гугл Учионица – Упутство за ученике

******

16.10.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСИВАЊУ УГОВОРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

16.09.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРСНИКЕ  УЖИНЕ
 
ФОРМУЛАРЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА БЕСПЛАТНУ УЖИНУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КОД ШКОЛСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА УЛАЗУ У ШКОЛУ. ТАМО ИХ МОЖЕТЕ И ПОПУЊЕНЕ ПРЕДАТИ.
РОДИТЕЉИ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ПЛАЋАЈУ УЖИНУ, ПРИМЕРАК УПЛАТНИЦЕ МОГУ ПРЕУЗЕТИ КОД ШКОЛСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА. ЦЕНА ЈЕ ИСТА КАО И ПРОШЛЕ ГОДИНЕ 1.030,00 ДИН
МОЛИМО РОДИТЕЉЕ ДА ТО ШТО ПРЕ УРАДЕ ДА БИ СЕ НЕСМЕТАНО ОДВИЈАЛА ПОДЕЛА УЖИНЕ.

15.09.2020.

download– Преузмите распоред часова – (од I до IV разреда)

7.09.2020.

download– Преузмите распоред часова (од V до VIII разреда)

31.08.2020.

ПРЕУЗМИТЕ ИЛИ ОТВОРИТЕ  ДОКУМЕНТ НА КОМЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ЗНАК ОДЕЉЕЊА

Сатница Пријема првака за школску 2020/2021. годину

Знак одељења :

25 УЧЕНИКА, 13 дечака, 12 девојчица

Место пријема ученика и родитеља: Главни улаз школе, зелени простор у дворишту испред школе
Термин пријема:

31.8.2020.

16.00- 16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00
Група деце: првих седморо по азбучном списку одељења

(од редног броја 1 до редног броја 7)

других шесторо по азбучном списку одељења

(од редног броја 8 до редног броја 13)

трећих шесторо по азбучном списку одељења

(од редног броја 14 до редног броја 19)

последњих шесторо по азбучном списку одељења (од редног броја 20 до редног броја 25)
Знак одељења:

25 УЧЕНИКА, 12 дечака, 13 девојчица

Место пријема ученика и родитеља: Улаз код продавнице Универ, школско двориште
Термин пријема:

31.8.2020.

16.00- 16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00
Група деце: првих седморо по азбучном списку одељења

(од редног броја 1 до редног броја 7)

других шесторо по азбучном списку одељења

(од редног броја 8 до редног броја 13)

трећих шесторо по азбучном списку одељења

(од редног броја 14 до редног броја 19)

последњих шесторо по азбучном списку одељења (од редног броја 20 до редног броја 25)
Знак одељења:

25 УЧЕНИКА 12 дечака, 13 девојчица

Место пријема ученика и родитеља: Улаз бр. 6, школско двориште, одбојкашки терен
Термин пријема:

31.8.2020.

16.00- 16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00
Група деце: првих седморо по азбучном списку одељења

(од редног броја 1 до редног броја 7)

других шесторо по азбучном списку одељења

(од редног броја 8 до редног броја 13)

трећих шесторо по азбучном списку одељења

(од редног броја 14 до редног броја 19)

последњих шесторо по азбучном списку одељења (од редног броја 20 до редног броја 25)
Знак одељења:

25 УЧЕНИКА 13 дечака, 12 девојчица

Место пријема ученика и родитеља: Улаз бр. 7, школско двориште, кошаркашки терен
Термин пријема:

31.8.2020.

16.00- 16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00
Група деце: првих седморо по азбучном списку одељења

(од редног броја 1 до редног броја 7)

других шесторо по азбучном списку одељења

(од редног броја 8 до редног броја 13)

трећих шесторо по азбучном списку одељења

(од редног броја 14 до редног броја 19)

последњих шесторо по азбучном списку одељења (од редног броја 20 до редног броја 25)
Знак одељења:

26 УЧЕНИКА 13 дечака, 13 девојчица

Место пријема ученика и родитеља: Улаз бр. 6, школско двориште,
Термин пријема:

31.8.2020.

16.00- 16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00
Група деце: првих седморо по азбучном списку одељења

(од редног броја 1 до редног броја 7)

других шесторо по азбучном списку одељења

(од редног броја 8 до редног броја 13)

трећих шесторо по азбучном списку одељења

(од редног броја 14 до редног броја 19)

последњих шесторо по азбучном списку одељења (од редног броја 20 до редног броја 25)
Знак одељења:

25 УЧЕНИКА, 13 дечака, 12 девојчица

Место пријема ученика и родитеља: Улаз бр. 7 , школско двориште
Термин пријема:

31.8.2020.

16.00- 16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00
Група деце: првих седморо по азбучном списку одељења

(од редног броја 1 до редног броја 7

других шесторо по азбучном списку одељења

(од редног броја 8 до редног броја 13)

трећих шесторо по азбучном списку одељења

(од редног броја 14 до редног броја 19)

последњих шесторо по азбучном списку одељења (од редног броја 20 до редног броја 25)
Знак одељења:

25 УЧЕНИКА, 13 дечака, 12 девојчица

Место пријема ученика и родитеља: Улаз код боравка, школско двориште
Термин пријема:

31.8.2020.

16.00- 16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00
Група деце: првих седморо по азбучном списку одељења

(од редног броја 1 до редног броја 7)

других шесторо по азбучном списку одељења

(од редног броја 8 до редног броја 13)

трећих шесторо по азбучном списку одељења

(од редног броја 14 до редног броја 19)

последњих шесторо по азбучном списку одељења (од редног броја 20 до редног броја 25)

30.08.2020.

30.08.2020.

Распоред звона за септембар
школске 2020/2021. године.

Преузмите распоред звона за прве две седмице школске 2020/2021. године.

28.08.2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА
СВЕ УЧЕНИКЕ НАШЕ ШКОЛЕ И РОДИТЕЉЕ НАШИХ УЧЕНИКА

Поштовани родитељи наших ђака,

Пред нама је почетак једне нове, другачије и веома изазовне школске године. Пандемија Covid- 19 и актуелна здравствена ситуација у нашој земљи условиле су многе промене и новине у досадашњем уходаном режиму наставе и рада у школи. Свакако, здравље и безбедност наших ученика и запослених, као и чланова њихових породица императив су у организовању образовно васпитног процеса.

У складу са актуелним препорукама и упутствима надлежног Министарства, рад у нашој школи у новој школској 2020/2021. години биће организован по комбинованом моделу на следећи начин:

 • Задржан је рад по сменама које се недељно мењају. Непарну смену чине ученици

I, III, V и VII разреда, а парну смену ученици II, IV, VI и VIII разреда.

 • Часови трају 30 минута.
 • Свако одељење се дели на две приближно једнаке групе (група А и група Б) које имају засебно организовану наставу и раде у истом саставу ученика сваке недеље при чему се почетак наставе за сваку групу мења на недељном нивоу.

Први циклус: I- IV разред

 • Једне недеље група А ради као прва у оквиру своје смене, а група Б као друга што је регулисано различитим временом почетка наставе. Следеће недеље се мења смена па група Б стартује прва, а група А као друга у оквиру своје смене.
 • Ученици поштују распоред часова и сатницу за своју групу.

Други циклус: V-VIII разред

 • Ученици једне групе долазе у школу сваки други дан и то група А понедељком, средом и петком, а група Б уторком и четвртком. Групе мењају дане када долазе у школу на недељном нивоу.
 • Настава се свакодневно одвија са једном групом ученика према важећем распореду и сатници звона.

Како би ученици лакше пратили распоред часова, означили смо седмице са А и Б.

Седмица А:

 • Ученици од I до IV разреда из А групе имају наставу пре ученика Б групe истог одељења.

 • Ученици од V до VIII разреда из А групе имају наставу понедељком, средом и петком у згради школе, а ученици Б групе истог одељења имају наставу уторком и четвртком у згради школе.

Седмица Б:

 • Ученици од I до IV разреда из Б групе сада имају наставу пре ученика А групe истог одељења.

 • Ученици од V до VIII разреда из Б групе сада имају наставу понедељком, средом и петком у згради школе, а ученици А групе истог одељења имају наставу уторком и четвртком у згради школе.
 • Ученици који су се опредили да наставу похађају од куће, не долазе у школу и чекају даља упутства одељењских старешина.
 • Ученици, наставно и ненаставно особље у школи су дужни да носе заштитну маску и воде рачуна о свим мерама заштите.

У току прве наставне недеље биће одржани родитељски састанци на којима ћете добити детаљно упутство о новом режиму рада школе.

Молимо за разумевање, стрпљење и флексибилност јер разматрамо и предузимамо све могуће мере у складу са законским овлашћењима да сачувамо здравље свих ученика и запослених и истовремено омогућимо што квалитетнији рад школе. Брига о здрављу и образовању наше деце/ученика заједничка су одговорност родитеља и школе.

Срећан нам свима нови почетак!

27.08.2020.

ПРИЈЕМ ПРВАКА

Поштовани родитељи,

Пријем првака у ОШ ,,Жарко Зрењанин“ ће се одржати у понедељак, 31.08.2020.године, од 16 до 18 часова.

Овај пријем је због ванредних околности- пандемије COVID- a 19, другачији од свих досадашњих.

Ради очувања здравља и безбедности свих нас, мера опреза и препорука Кризног штаба, приморани смо да мало другачије осмислимо Пријем првака, уз поштовање мера (ношење маски, држање дистанце …), а исто тако и да вас замолимо за разумевање, толеранцију и стрпљење .

Први сусрет првака и њихових родитеља са својом учитељицом биће организован у школском дворишту (у случају кише у учоници),по следећем азбучном распореду:

I група 16:00 – 16:30 часова (6-7 првих ученика)

II група 16:30 – 17:00 часова (6-7 следећих ученика)

III група 17:00 – 17:30 часова (6-7 следећих ученика)

IV група 17:30 – 18:00 часова (6-7 следећих ученика)

Списак деце по одељењима и групама за родитељски састанак, време доласка и тачно место где ће групе бити распоређене ће бити објављени у понедељак 31.8.2020.године, у дворишту школе од 13:00 часова.

Радујемо се вашем доласку, дружењу и сарадњи у нашој школи!

Ваше учитељице

26.082020.

Обавештење за родитеље који су се определили за услуге

продуженог боравка у школској 2020/2021.години

Сви родитељи/законски старатељи који желе да им деца похађају продужени боравак у

обавези су да доставе школи потврду издату од стране послодавца ЗА

ОБА РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉАкојом доказују да послове морају да обављају у седишту

или неким другим пословним јединицама. Потврда треба да садржи и контакт

послодавца.

Само деца којој су оба родитеља запослена могу да похађају продужени боравак.

Потврде се могу доставити школи лично у просторијама продуженог боравка до

 28.08.2020. у периоду од 9 до 17 часова.

25.082020.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Молимо родитеље ученика који имају потребу коришћења продуженог боравка да од послодавца прибаве потврду да су ангажовани и физички присутни на послу  у истом периоду када ради продужени боравак школе.
Према мерама заштите без потврде неће бити могуће коришћење продуженог боравка ученика.

21.08.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

ИСПОРУКА УЏБЕНИКА КОЈИ СУ КУПЉЕНИ ПРЕКО ДИСТРИБУТЕРА ДОО „СИНТРА“

ОБАВЕШТАВАМО РОДИТЕЉЕ ДА ЋЕ СЕ ИСПОРУКА УЏБЕНИКА КОЈИ СУ КУПЉЕНИ ПРЕКО ДИСТИБУТЕРА ДОО „СИНТРА“ ВРШИТИ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

УТОРАК 25.08.2020. И СРЕДА 26.08.2020. ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОД 15 час. ДО 19 час.

ЧЕТВРТАК 27.08.2020. И ПЕТАК 28.08.2020. ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД ОД 15 час. ДО 19 час.

РОДИТЕЉИ, ПРИЛИКОМ ПРЕУЗИМАЊА УЏБЕНИКА, НЕЋЕ УЛАЗИТИ У ШКОЛУ. УЏБЕНИЦИ ЋЕ СЕ ДЕЛИТИ КРОЗ ПРОЗОР ИЗ УЧИОНИЦА ПРУДУЖЕНОГ БОРАВКА КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У СРЕДИНИ КРИЛА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА .

ДИРЕКТОР

ЖАРКО МУШИЦКИ

18.08.2020.

Стручно упутство за организацију и рeализацију образовно васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години