ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

Министарство просвете, неуке и технолошког развоја планира да по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави, за ученике другог, трећег, четвртог, шестог, седмог и осмог разреда, почев од школске 2016/2017. године, а закључно са 2018/2019. годином (Каталог), као и које ће школе изабрати за ученике првог и петог разреда, почев од школске 2018/2019. године, на основу новог Плана и програма наставе учења.

Свесни тешке економске ситуације са једне стране, а ограниченим средствима из буџета са друге, желимо да у школској 2018/2019. години Пројектом Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа обухватимо што већи број ученика основних школа.

У складу са тим потребни су нам подаци о броју ученика у основних школама на територији Републике Србије и то подаци о:

-ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

-ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);

-ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

-за ученике, социјално/материјално угрожених породица – примаоце новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

-за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образвно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента прилаже се за свако дете.

За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у тој основној школи, школа не издаје потврду, већ у апликацију уноси разред, одељење и редни број у дневнику образовно-васпитног рада.

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, посебна документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима. И за ове ученике, школа уноси у апликацију разред, одељење и редни број у Дневнику, као и за своје ученике који су у породици треће или наредно дете.

downloadОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

 

 

директор школе

Жарко Мушицки