Бесплатни уџбеници за школску 2016/2017. годину… пријаве одељењском старешини, најкасније 16.05.2016.године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са чланом 9. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, бр.68/15), припрема акт Владе о реализацији пројекта „Бесплатни уџбеници“ за школску 2016/2017. годину, у оквиру којег ће највећи део средстава бити утрошен на финансирање набавке и доделе уџбеника за ученике кориснике новчане социјалне помоћи.

Заинтересовани родитељи, односно старатељи ученика,треба да се пријаве одељењском старешини, најкасније 16.05.2016.године.