Mеђународни програм Еко-школе

Драги другари,

 

наша школа, прва у Новом Саду, укључила се у међународни програм Еко-школе. Програм има за циљ едукацију деце и запослених о унапређењу и заштити животне средине, ради подизања еколошке свести и подстицања еколошки исправног понашања. Школе које испуне постављене критеријуме и које бригу за животну средину постављају као трајну вредност и начин живљења, добијају Повељу о статусу Међународне еко- школе и зелену заставу са истим знаком. Ово признање се додељује на две године, након чега треба обновити статус.

Ми ово признање и ову заставу видимо на улазу наше школе и потребна нам је ваша помоћ.

eko

Службени знаци овог пројекта су : Међународни координатор (FEE-Foundation for Environmental Education), Национални координатор/оператер (Удружење „ Амбасадори одрживог развоја и животне средине“, Београд), знак Eko-škola и знак (лого) наше школе.

 

Место за лого наше школе је упражњено и зато расписујемоКОНКУРС МЕЂУ УЧЕНИЦИМА:

 

  1. за идејно решење знака школе.

Предлажемо да то буде наша совица, редизајнирана и опремљена неким еколошким знамењем нашег краја (нпр. заштићена биљка или животиња са нашег подручја, рељефно обележје краја, важна историјска знаменитост и сл…) Пожељно је да знак буде што једноставнији да се може лакше компјутерски пренети на документа након што школа добије статус Еко-школе.

 

  1. за текст Еко-химне наше школе

Предлажемо да се као мотив јавља Еко сова која нас учи и води ка еколошким вредностима.

 

  1. за Еко-кодекс

Важно је да еколошка правила понашања буду позитивно формулисана и говоре шта сви можемо и треба да радимо у циљу очувања здраве животне.Предлажемо да свако одељење наше школе да писмени предлог два правила, или изреке за еко кодекс.

 

  • Важно је да се и сви наставници укључе у овај пројекат, да подстакну своје ученике и помогну им да одговоре изазову.За најбоља решења и предлоге, за највредније наставнике и ученике обезбеђене су специјалне, моћне и вредне награде .

 

Ученици радове предају својим одељењским старешинама, а они учитељицама, Радослави Римски у непарној и Љиљани Јовановић у парној смени.

 

Рок за предају радова је понедељак, 9. јун 2014.г. до 18 часова. Све радове ће прегледати и вредновати комисија Еко- одбора.

Промоција победничких радова и додела награда биће 13. јуна 2014.г.

                                                                                                                                               ЕКО ОДБОР