Expert Educator Program

“Expert Educator Program” је компонента Мајкрософт програма за иновативне наставнике усмерена на препознавање и одавање признавања најбољим наставницима. Ово је ексклузивни једногодишњи програм, који је направљен са циљем да се пронађу пионири међу наставницима који користе технологију у сврху побољшавања наставе.

Део овог програма је посвећен развоју и препознавању наставника широм света који могу да служе за пример другима у коришћењу технологија у настави и у развоју вештина 21. века код ученика, кроз тзв. Програм за иновативне наставнике (енг. Innovative Educator Program).

Представници Србије у овом међународном програму су наставнице Нада Пуртић из Новог Сада, ОШ “Жарко Зрењанин” и Ирина Дамњановић из Београда, ОШ “Креативно перо”.