ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ 2020/2021.

 

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ школска година 2020/2021.

I-1 Марина Бечелић V-1 Адриана Лоренц Чернек
I-2 Милка Барјактаревић V-2 Валентина Десница
I-3 Наташа Пашић V-3 Игор Петковић
I-4 Дуња Рађеновић V-4 Александра Милошевић
I-5 Љиљана Јовановић V-5 Јелена Зорић
I-6 Александра Делибашић V-6 Мирјана Тунгуз
I-7 Ивана Марчок V-7 Георгије Јевросимов
II-1 Снежана Мандић VI-1 Љиљана Петровић
II-2 Биљана Максић Говедар VI-2 Верица Пушић
II-3 Нина Димитријевић VI-3 Нада Пуртић
II-4 Маријана Вучај VI-4 Сузана Утјешановић
II-5 Невенка Јоцић VI-5 Јована Кодрић
II-6 Александра Шарац VI-6 Зорица Николић
II-7 Сања Мојић
III-1 Слађана Радуловић VII-1 Снежана Мушицки
III-2 Драгана Ћосић VII-2 Татјана Лекић
III-3 Дијана Кекић VII-3 Татјана Мудрински
III-4 Дејан Грбић VII-4 Снежана Костић
III-5 Наташа Павловић VII-5 Бранка Савановић
III-7 Марија Ранић VII-6 Снежана Маричић
IV-1 Мирјана Петровић VIII-1 Бранко Ранић
IV-2 Ђорђе Мушицки VIII-3 Марина Петковић
IV-3 Оливера Клашња VIII-4 Драгана Милошевић Чакић
IV-4 Наташа Бабић VIII-5 Маријана Вигњевић
IV-5 Софија Радојчин VIII-6 Вера Козоморић