Уџбеници

11.04.2024.

29.11.2023.

3.04.2023.

ОДЛУКА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД
ПОЧЕВ ОД ШК. 2023/2024 ГОД. (ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ПЕРИОД)

ОДЛУКА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
ПОЧЕВ ОД ШК. 2023/2024.ГОД. (ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ПЕРИОД)

Избор уџбеника за 7. разред – измена у односу на школску 2021/2022. годину односи се на наставни предмет ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, страна 3 (избор на четири године)

Избор уџбеника за 8. разред – измена у односу на предходну годину односи се на наставни предмет ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, страна 3 (избор на четири године)

20.06.2021.

КОНАЧНА ОДЛУКА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ПОЧЕВ ОД ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

13.05.2021.

КОНАЧНА ОДЛУКА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ПОЧЕВ ОД ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

1. РАЗРЕД

-документ 1
-документ 2
-документ 3

2. РАЗРЕД

3. РАЗРЕД

4. РАЗРЕД

5. РАЗРЕД

-документ 1
-документ 2
-документ 3
-документ 4
-документ 5

6. РАЗРЕД

7. РАЗРЕД

8. РАЗРЕД

16.04.2020.

Коначна одлука о уџбеницима за 2. и 6. разред почев од 2020-2021.
Одлука о уџбеницима за 3. разред почев од 2020-2021.

Коначна одлука о уџбеницима за 7. разред почев од 2020-2021.

——

Уџбеници за први и пети разред коначна одлука почев од 1.9.2019.

*Родитељи будућих првака не купују уџбенике.
Потребна обавештења – приликом уписа у први разред.

Коначна одлука о изабраним уџбеницима за 1. pазред

-документ 1
-документ 2
-документ 3
Коначна одлука о изабраним уџбеницима за 5. pазред

-документ 1
-документ 2
-документ 3
-документ 4
-документ 5


27.8.2017

ОДЛУКА О ДОДАТНИМ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА ПОЧЕВ ОД ШКОЛСКЕ 2018/2019.