О Б А В Е Ш Т Е Њ Е за ученике 8. разреда, за петак 09. мај 2014. године

 У Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања припремљен је материјал за пробно спровођење завршног испита за ученике 8. разреда.

 У петак 09. маја 2014. године ученици ће радити комбиновани тест, са почетком у 12 часова. Часови ће бити скраћени на 30 минута, а ученици 8. разреда неће имати 6. час. Тог дана потребно је да сви ученици 8. разреда буду испред главног улаза у школу у 11,30 када ће почети прозивање.

 У суботу 10. маја 2014. године ученици ће радити два теста: у 9 сати тест из српског језика, а у 12 сати тест из математике. Потребно је да сви ученици 8. разреда буду најкасније пола сата пре тестирања испред главног улаза у школу.

 Ученик који полаже пробни завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и потребан прибор за рад (за коминовани тест и за српски језик: графитна оловка, хемијска оловка и гумица, за математику: графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар).

 Од личних ствари на испит се може унети само вада / освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

 Пробни испит је прилика да се ученици упознају са радоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом. Разултати са завршног испита наставници ће користити у планирању активности за даље припрема ученика за завршни испит. Ови резузлтати се не пратварају у оцене.

 Желимо вам успех на пробном завршном испиту!

 ПРОБНИ ИСПИТИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У САЛИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ.

  

                                                                                            директор школе

                                                                                             Жарко Мушицки

____________________