ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ПОТВРДА ЗА УЧЕНИКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ПОТВРДА ЗА УЧЕНИКЕ

Школа издаје потврде  усменим или електронским путем (мејлом )

     на основу захтева родитеља – законског заступника.

     Потврде  за редовно школовање, социјалну помоћ, дечији додатак, карту за градски превоз или умањење за комуналне услуге, за добијање визе за иностранство добију се веома брзо и лако:

ПОТВРДЕ  ЋЕ ДОБИТИ:

1.   У  управи школе

или

2.   послати на мејл адресу:  posta.skole@zarkons.edu.rs 

Име и презиме ученика, разред и одељење као и сврху за коју је потребна потврда.

Потврде се преузмају одмах или скениране и оверене на мејл адресу са које су послате.