Обавештење о Пројекту „Бесплатни уџбеници“

У школској 2016/2017. години у оквиру Пројекта Бесплатни уџбеници за школску 2016/2017 годину, а на основу Одлуке Владе Републике Србије („Службенигласник РС”, број 63/16) ученици из социјално/материјално угрожених породица добијају следеће уџбенике:

–          у првом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;

–          у другом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски/матерњи језик, први страни језик, географија. историја, хемија, физика и биологија.

Уџбенички комплети за остале предмете школама неће бити испоручивани, као ни претходних година, јер нису били предмет набавке, иако су поједине школе и ове уџбеничке комплете означавали као поруџбину.

Оставите одговор