Обавештење -Распоред часова – предметна настава

Према допису МПНТР (од 10.3.2022. године), одобрена је промена учионица током наставе, уз обавезно проветравање између и током часова (када временски услови то дозвољавају). У нашој школи, ученици 5-8. разреда ће од уторка 15. марта мењати учионице током наставе (враћају се на кабинетску наставу), према важећем распореду часова. У табелу распореда су додате ознаке кабинета, за часове када двоје или више предметних наставника у исто време реализују часове истог наставног предмета, па је матични кабинет заузет. Овај допуњени распоред часова ће бити истакнут код главног улаза у школу и на огласној табли у зборници, а одељењске старешине ће о изменама обавестити ученике свог одељења.

Распоред часова можете погледати на следећем линку