ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРСНИКЕ УЖИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРСНИКЕ  УЖИНЕ:
ФОРМУЛАРЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА БЕСПЛАТНУ УЖИНУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КОД ШКОЛСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА УЛАЗУ У ШКОЛУ. ТАМО ИХ МОЖЕТЕ И ПОПУЊЕНЕ ПРЕДАТИ.
РОДИТЕЉИ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ПЛАЋАЈУ УЖИНУ, ПРИМЕРАК УПЛАТНИЦЕ МОГУ ПРЕУЗЕТИ КОД ШКОЛСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА. ЦЕНА ЈЕ ИСТА КАО И ПРОШЛЕ ГОДИНЕ 1.030,00 ДИН
МОЛИМО РОДИТЕЉЕ ДА ТО ШТО ПРЕ УРАДЕ ДА БИ СЕ НЕСМЕТАНО ОДВИЈАЛА ПОДЕЛА УЖИНЕ.