ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОНЕДЕЉАК, 17. ФЕБРУАР 2014.

ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, СРЕТЕЊЕ – ДАН ДРЖАВНОСТИ, КОЈИ ПАДА У СУБОТУ И НЕДЕЉУ, 15. И 16. ФЕБРУАРА 2014., ОБЕЛЕЖАВА СЕ У ПОНЕДЕЉАК, 17. ФЕБРУАРА КАО НЕРАДНИ И НЕНАСТАВНИ ДАН.