Oбавештење за родитеље који желе да добију додатну помоћ од градске управе а шаљу документацију Центру за социјани рад у Новом Саду

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ РОДИТЕЉИ ПОДНОСЕ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

  1. ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
  2. ПОТВРДУ ОШ ДА ЈЕ ДЕТЕ РЕДОВАН УЧЕНИК
  3. ПОТВРДА О ИЗНОСУ СРЕДСТАВА ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ОБЕЗБЕЂЕН ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
  4. РЕШЕЊЕ О ОСТВАРЕНОМ ПРАВУ НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ (РЕШЕЊЕ О ОСТВАРЕНОМ ПРАВУ НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК)
  5. ЗА ДЕТЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ МИШЉЕЊЕ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ, ПОТВРДА ОЗАБРАНОГ ЛЕКАРА ДА ДЕТЕ ИМА СМЕТЊЕ У РАЗВОЈУ

downloadПРЕУЗМИТЕ ПОТВРДУ О ИЗНОСУ СРЕДСТАВА ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ОБЕЗБЕЂЕН ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА