Обавeштeњe за родитeљe учeника 5-8 разрeда

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ
ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА СУ ИСПОРУЧЕНА ДОДАТНА НАСТАВНА СРЕДСТВА ИЗ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ОД 5-8 РАЗРЕДА И НАЛАЗЕ СЕ У ШКОЛИ.
РАСПОДЕЛУ ЋЕ ВРШИТИ ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ