ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ НАШЕ ШКОЛЕ И РОДИТЕЉЕ НАШИХ УЧЕНИКА

Поштовани родитељи наших ђака,

Пред нама је почетак једне нове, другачије и веома изазовне школске године. Пандемија Covid- 19 и актуелна здравствена ситуација у нашој земљи условиле су многе промене и новине у досадашњем уходаном режиму наставе и рада у школи. Свакако, здравље и безбедност наших ученика и запослених, као и чланова њихових породица императив су у организовању образовно васпитног процеса.

У складу са актуелним препорукама и упутствима надлежног Министарства, рад у нашој школи у новој школској 2020/2021. години биће организован по комбинованом моделу на следећи начин:

 • Задржан је рад по сменама које се недељно мењају. Непарну смену чине ученици

I, III, V и VII разреда, а парну смену ученици II, IV, VI и VIII разреда.

 • Часови трају 30 минута.
 • Свако одељење се дели на две приближно једнаке групе (група А и група Б) које имају засебно организовану наставу и раде у истом саставу ученика сваке недеље при чему се почетак наставе за сваку групу мења на недељном нивоу.

Први циклус: I- IV разред

 • Једне недеље група А ради као прва у оквиру своје смене, а група Б као друга што је регулисано различитим временом почетка наставе. Следеће недеље се мења смена па група Б стартује прва, а група А као друга у оквиру своје смене.
 • Ученици поштују распоред часова и сатницу за своју групу.

Други циклус: V-VIII разред

 • Ученици једне групе долазе у школу сваки други дан и то група А понедељком, средом и петком, а група Б уторком и четвртком. Групе мењају дане када долазе у школу на недељном нивоу.
 • Настава се свакодневно одвија са једном групом ученика према важећем распореду и сатници звона.

Како би ученици лакше пратили распоред часова, означили смо седмице са А и Б.

Седмица А:

 • Ученици од I до IV разреда из А групе имају наставу пре ученика Б групe истог одељења.

 • Ученици од V до VIII разреда из А групе имају наставу понедељком, средом и петком у згради школе, а ученици Б групе истог одељења имају наставу уторком и четвртком у згради школе.

Седмица Б:

 • Ученици од I до IV разреда из Б групе сада имају наставу пре ученика А групe истог одељења.

 • Ученици од V до VIII разреда из Б групе сада имају наставу понедељком, средом и петком у згради школе, а ученици А групе истог одељења имају наставу уторком и четвртком у згради школе.
 • Ученици који су се опредили да наставу похађају од куће, не долазе у школу и чекају даља упутства одељењских старешина.
 • Ученици, наставно и ненаставно особље у школи су дужни да носе заштитну маску и воде рачуна о свим мерама заштите.

У току прве наставне недеље биће одржани родитељски састанци на којима ћете добити детаљно упутство о новом режиму рада школе.

Молимо за разумевање, стрпљење и флексибилност јер разматрамо и предузимамо све могуће мере у складу са законским овлашћењима да сачувамо здравље свих ученика и запослених и истовремено омогућимо што квалитетнији рад школе. Брига о здрављу и образовању наше деце/ученика заједничка су одговорност родитеља и школе.

Срећан нам свима нови почетак!