ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ – ИЗБОР УЏБЕНИКА

 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ – ИЗБОР УЏБЕНИКА

У току је поступак избора уџбеника за наредне три школске године, односно за школске  2016/2017, 2017/2018. и 2018/2019. годину, у основним школама Републике Србије. Избор уџбеника реализује се у складу са чланом 33. и 34. новог Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15). Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је, на основу јавног позива, Листу одобрених уџбеника. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за сваки предмет. У Листи се за сваку уџбеничку јединицу наведени обим изражен у броју страна и малопродајна цена.
Листа одобрених уџбеника достављена је свакој основној школи, а доступна је и на интернет станицама:
http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/ http://opendata.mpn.gov.rs/listaudzbenika.php
За потребе избора уџбеника Министарство је отворило посебну електронску адресу за примедбе и питања (izbor.udzbenika@mpn.gov.rs) Ова адреса је отворена за све просветне раднике, родитеље и ученике. О свим, евентуалним, неправилностима и нејасноћама родитељи могу обавестити Министарство путем мејла izbor.udzbenika@mpn.gov.rs или слањем писаног коментара на адресу Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 26, 11000 Београд, са напоменом: За избор уџбеника,.

Бесплатне примерке одобрених   уџбеника   наставници и родитељи ученика моћи ће да погледају     од  14.03.-01.04.2016. године радним данима од 10:00-16:00 часова  у:
1.  ОШ ,,Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад, Јанка Чмелика 89    за  разредну наставу

2.  Техничкој   школи ,,Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад,  Гагаринова 1 за  предметну наставу.

Директор:
Жарко Мушицки