Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини

ОГЛАС СЕ ОБЈАВЉУЈЕ У ЛИСТУ „ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД“ ДАНА 27.04.2023.