Организација наставе од 24. јануара 2022. године

У складу са дописима МПНТР, ученици 1-4. разреда ће имати наставу у школи, као и до сада.

Настава за ученике 5-8. разреда ће се реализовати по комбинованом моделу:

  • у понедељак и среду ће у школи бити ученици који припадају А групи (док ће за то време ученици који припадају Б групи пратити наставу од куће преко гугл мита, у реалном времену)
  • у уторак и петак ће на настави у школи бити Б група, (док ће А група пратити наставу од куће, преко гугл мита).

Сви предметни наставници постављају задатке, презентације и други наставни материјал у гугл учионице које су формиране по предмету и одељењу.

Ученици једног одељења користе за онлајн приступ свим часовима један (исти) линк, о чему ће ихобавестити одељењски старешина.

Часови за све ученике трају 45 минута.

У четвртак је радни ненаставни дан, школска слава Свети Сава, коју ћемо обележити као и претходне школске године, у складу са условима.