Организација наставе у нашој школи у периоду од 15. до 19. марта 2021. године

Организација наставе у нашој школи у периоду од 15. до 19. марта 2021. године

Настава изборних предмета и слободних наставних активности, која се до сада реализовала искључиво онлајн, одвијаће се без промена. Настава информатике и рачунарства за ученике 5-8. разреда ће се следеће седмице реализовати онлајн, по измењеном распореду часова који ће предметни наставници благовремено послати одељењским старешинама.