Подела уџбеника добијених преко министарства просвете, науке и технолошког развоја (бесплатни уџбеници)

Подела уџбеника добијених преко министарства просвете, науке и технолошког развоја, ученицима који остварују право на њих, вршиће се у понедељак 29.08.2022. године у кабинету за музичко од 8 до 11.30 часоваПонети торбу или кесу за књиге