Пробни Зaвршни испит за ученике 8.разреда

Пробни Зaвршни испит за ученике 8.разреда ће се организовати према следећем распореду:

25.03.2022. године у 13 часова – тест из математике; 

26.03.2022. године у 9 часова – тест из српског/матерњег језика;

26.03.2022. године у 11:30 часова комбиновани тест (биологија,
географија, историја, физика и хемија).

Ученици решавају задатке 120 минута.

Дозвољени прибор за ученике: 

ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ
ТЕСТ – графитна оловка и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица;
ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица,
троугао, лењир и шестар;

Ученици обавезно треба да дођу у школу 45 минута пре почетка полагања на кратак
састанак са одељенским старешином
Од личних ствари на испит се може унети само вода, а све остале ствари обавезно се
одлажу на посебно место током трајања испита.