Обавештење за родитеље који су се определили за услуге продуженог боравка у школској 2020/2021. години

Обавештење за родитеље који су се определили за услуге

продуженог боравка у школској 2020/2021.години

Сви родитељи/законски старатељи који желе да им деца похађају продужени боравак у

обавези су да доставе школи потврду издату од стране послодавца ЗА

ОБА РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉАкојом доказују да послове морају да обављају у седишту

или неким другим пословним јединицама. Потврда треба да садржи и контакт

послодавца.

Само деца којој су оба родитеља запослена могу да похађају продужени боравак.

Потврде се могу доставити школи лично у просторијама продуженог боравка до

 28.08.2020. у периоду од 9 до 17 часова.