Пројекaт „Бесплатни уџбеници за школску 2015/2016. годину“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  због великог интересовања родитеља/старатеља за пријављивање, за  обезбеђивање бесплатних уџбеника, у оквируПројекта „Бесплатни уџбеници за школску 2015/2016. годину“ продужава рок тако да:
Рок за пријављивање, за све ученике од другог до осмог разреда, на нивоу школе је до 24. марта 2015. године.
Пријављивање  будућих првака ће се вршити приликом уписа ученика у школу.