САОПШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани родитељи,

У складу са реакцијама које су уследиле на одлуку Школског одбора да се после 31.12.2022.год.  неће издавати велика и мала фискултурна сала,  желимо да укажемо на разлоге доношења овакве одлуке.

Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе основног образовања и васпитања, утврђују се  и  обезбеђују  средства за остваривање  годишњег плана рада школе и школског програма , односно делатности основног образовања и васпитања.

Нису предвиђени начини за обезбеђивање средстава за финансирање или  радно ангажовање   лица која би се бавила  реализацијом  закупа и обезбеђивањем услова за несметано обављање ових активности, по завршетку наставног процеса. 

Како је школа одговорна за безбедност ученика и других лица  присутних током трајања закупа, а исто тако  и очувања   школске имовине, једино она може да ангажује  службу обезбеђења. Само таквим начином  , школа може да контролише рад   агенције за обезбеђење, безбедност и  извршавање свих  преузетих обавеза .

Полазећи од напред изнетог,  школа нема финансијских, нити било каквих других могућности  за ангажовање службе обезбеђења , у времену  после завршетка наставног процеса. 

Овим путем желимо да се захвалимо спортским клубовима који су са разумевањем прихватили одлуку Школског одбора, те изражавамо наду  да ће се у будућем  периоду створити услови за поновно изнајмљивање термина.