САТНИЦА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ 10.4.2016.

САТНИЦА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ 10.4.2016.

време дешавање место
до 9,30 h Окупљање ученика и њихових наставника Улазни хол школе
9,30 h Директор школе отвара такмичење Улазни хол
9,30 – 10,00 Ученици се размештају у учионице Учионице на првом спрату школе
10,00 – 12,00 Ученици раде задатке Учионице на првом спрату
10,00 – 12,00 Наставници имају састанак подружнице ДФС-а Зборница школе
12,00 – 12,15 Ученици напуштају учионице и школу
12,00 – 15,30 Комисија прегледа задатке Учионице географије, немач-ког и историје на првом спрату школе
15,30 – 16,00 Жалбе Учионица немачког на првом спрату школе
око 16,00 h Крај такмичења и коначни резултати На улазним вратима школе и сајту школе: